Kontakt (polonais)

Skontaktuj się z nami

Selected Value: 1
1 (= doskonały) do 5 (= może zrobić lepiej)

Dane kontaktowe otrzymane przez zespoły animacji i laboratorium E3AU nie mogą być przechowywane od jednego sezonu do następnego bez wyraźnej prośby zainteresowanej osoby. Mogą pozostać ślady Twoich danych kontaktowych: Imię, e-mail, numer telefonu oraz powiązane centrum kultury i młodzieży. Laboratorium E3AU i jego zespoły animacji nie mogą w żaden sposób sprzedawać ani przypisywać informacji kontaktowych.